خدمات مهاجرتی

 

 

موسسه خدمات مهاجرتی ونوس (VISI) کلیه خدمات مهاجرتی را اعم از مشاوره مهاجرتی، اخذ اقامت دائم و پاسپورت و انواع ویزا اعم از ویزای تحصیلی، کاری، سرمایه گذاری، استارت آپ، توریستی و و غیره کشور های مختلف را به متقاضیان از سراسر جهان ارائه می دهد.

شایان ذکر است که کلیه خدمات مهاجرتی زیر نظر مستقیم امیر کمالی مقدم، مدیر عامل موسسه می باشد. این مرکز اولین و جامع ترین موسسه در سراسر کشور می باشد که از ابتدای مسیر مهاجرت تا انتها با تکیه بر تجربه
درخشان و تیم حرفه ای با شما همراه خواهد بود.

موسسه مهاجرتی ونوس تنها موسسه ای است که در کشور بصورت تضمینی خدمات مهاجرتی خود را ارائه می دهد بطوری که متقاضی در ابتدا حق الوکاله ای پرداخت نمیکند و پس از اخذ ویزا پرداخت حق السعی صورت میپذیرد.

لازم به ذکر است که این موسسه هیچ گونه فعالیت غیرقانونی نظیر پناهندگی ندارد و کلیه خدمات مهاجرتی فقط در چارچوب قوانین بین المللی انجام می شوند.

فهرست